Vodné a stočné s účinností od 1. 1. 2024

Tisková zpráva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Žďár nad Sázavou – cena vody pro vodné a stočné s účinností od 1. 1. 2024.

2024_Tisková zpráva_129.82

Kalkulaci ceny pro vodné a stočné na rok 2024.

2024_kalkulace V+S cena 129,82