Aktuality

 

Pozvánka na zájezdy

Pozvánka na zájezdy

Floria        

 

Polsko

 

Nabídka zpracování dotací

Na základě vyhlášení nové Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II a programu Nová zelená úsporám Vám nabízíme kompletní spolupráci od vyřízením žádosti po realizaci.

Jelikož je letošní výzva cílená na důchodce, pro které by mohlo být vyřízení dotace složité, nabízíme naše zkušenosti v této oblasti.

Naše společnost se zabývá vyřízením dotací od podání žádosti, až po realizaci, včetně následného servisu. Jsme firmou působící na Vysočině s dlouholetou tradicí a zkušenostmi s různými typy vytápění. 

Dále nabízíme akční sestavy solárních systémů na ohřev užitkové vody dotované programem Nová zelená úsporám Light, která pokrývá až 100% investice.

V případě, že se Vám zdá naše nabídka pro Vaše občany přínosná, prosíme o předání kontaktu na naši společnost, či zveřejnění této nabídky.

Děkuji a přeji hezký den.

www.trendenergy.cz

info@trendenergy.cz

tel.: 602 747 112

 

Kotlíkové dotace

Vyhlášení dalšího kola Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.

Vzhledem k tomu, že aktuální kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti (za nízkopříjmové budou považovány pouze domácnosti, v nichž všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení), lze předpokládat, že pro tuto skupinu obyvatel může být problematické získávat informace na internetu. Rádi bychom proto v co největší míře umožnili těmto žadatelům osobní přístup v případě dotazů s vyřízením dotace.

Ve všech obcích s rozšířenou působností v Kraji Vysočina se proto uskuteční semináře jejichž cílem bude poskytnout základní informace o možnostech získání dotací pro nízkopříjmové domácnosti.

Semináře budou probíhat od 17. července 2023 do 23. srpna 2023. Žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání.

Příjem žádostí bude probíhat elektronicky od 1. září 2023 do 31. srpna 2024.

Žádat o dotaci může vlastník rodinného domu resp. bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, která je vytápěna kotlem na tuhá paliva nesplňujícím alespoň 3. emisní třídu.

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:

Typ zdroje

Max. dotace

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

Více informací je možné získat na kotlíkové lince 564 602 888 nebo na emailu kotliky@kr-vysocina.cz.

Semináře ke Kotlíkovým dotacím

 

Lesní klub Qítek

Lesní klub Qítek v kouzelném prostředí Oslavy

Detsky_lesni_klub_letacek

 

Výkup starých hraček

V mnoha obcích tyto hračky z půd lidé vyhazují a to je obrovská škoda. Rádi bychom hračky zachránili a zároveň naši sbírku rozšířili o nové.

Provozujeme Budulínkovo muzeum hraček ve Březové nad Svitavou.

tisk2023

 

Varování policie ČR

Varování policie ČR 

Investice leták prevence

leták RIP prevence

 

Jubilanti roku 2023

Jubilanti na rok 2023.

Jubilanti 2023

 

Pronájem práce s autoplošinou

Pronájem práce s autoplošinou.