Období 2018 – 2022

Starosta  Miloš Kratochvíl
Místostarosta  Antonín Novotný
Zastupitelé  Balák Jaromír
 Jiří Kratochvíl
 Martina Kratochvílová
 Tomáš Večeřa
 Petr Zezula
 Petr Urban
 Jiří Bednář
Pokladník Dresslerová Božena