Smlouvy

Zveřejněné smlouvy

Zveřejněno  Název – popis  Soubory ke stažení
 20.06.2018 Smlouva o poskytnutí dotace pdf2. Smlouva.pdf
 12.10.2018 Smlouva SVK Žďársko pdfSmlouva SVK Žďársko.pdf
 22.11.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  pdfVeřejnoprávní smlouva MVB.pdf
27.02.2019 Dodatek ke smlouvě o dílo 184/GDIK/2018 pdfDodatek ke smlouvě o dílo.pdf

pdfEvidenční list.pdf

pdfNové dodatek č. 1 Obec kpl.pdf

01.10.2019 Dohoda ke  změně katastrálního území obce Petráveč pdfNávrh změny hranice obce.pdf

pdfVýkaz celkových výměr.pdf

pdfDohoda o změně hranic obcí.pdf

01.10.2019 Darovací smlouva – kompostéry pdfDarovací smlouva.pdf