Usnesení zastupitelstva obce Petráveč

Usnesení zastupitelstva obce Petráveč ze dne 14.2.2024 konané v 18 hodin. 

usnesení 8-2024