Usnesení 9 – 2024

Usnesení zastupitelstva obce Petráveč ze dne 24.4.2024 za účasti veřejnosti.

usnesnení 9 – 2024