Ptačí chřipka – ukončení

Nařízení SVS MVO č. j. SVS/2024/050210-J, kterým se ukončují nařízení č. j.
SVS/2024/029216-J ze dne 15.2.2024 a nařízení č. j. SVS/2024/046794-J ze
dne 20.3.2024 k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární
influenzy v Kraji Vysočina, k.ú. Vaneč a Častotice.

Dopis_OU

Ukonceni_Narizeni_Statni_veterinarni_spravy_vysoce_patogenni_aviarni_influenza_Vanec_a_Castotice

V nařízení SVS o mimořádných veterinárních opatření, byly některé obce našeho ORP zařazeny do ochranného pásma (tj. Tasov) a do pásma dozoru (tj. Březejc, Dolní Heřmanice, Oslava, Jabloňov, Nové Sady, Osové, Petráveč, Lhotka, Ruda). Tyto mají povinnost provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež (dále jen chovaní ptáci), s výjimkou domácností, které chovají ptáky v zájmovém chovu (druhy ptáků jiné než kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci). Provede se soupis pro hospodářství v ochranném pásmu a nebo pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství (počet drůbeže lze odhadnout). Tento soupis předat Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina nejpozději do 21.2.2024 prostřednictvím následujícího webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy.

Pro ochranné pásmo: Aviární influenza – stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci – Státní veterinární správa (svscr.cz)

Pro pásmo dozoru: Aviární influenza – stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci – Státní veterinární správa (svscr.cz)

Na základě těchto dat může obec snadněji zpracovat hlášení, kde v sekci „Seznam chovů ptactva v obci“ doplňuje jednotlivé chovy rozkliknutím tlačítka  .  Možné je využít i formulář pro sběr dat v příloze. (Formulář nebyl uváděnou přílohou nařízení. Je to cca rok stará verze z webu SVS).

Pro více informací je možné využít kontakty KVS https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=J_SKKVS nebo nonstop krizovou linku, která je uvedena v Nařízení +420 720 995 209.

Narizeni_Statni_veterinarni_spravy_vysoce_patogenni_aviarni_influenza_Vanec_Castotice

Scitaci-list-drubeze-a-jinych-ptaku-2023-01-20

Narizeni_Statni_veterinarni_spravy_vysoce_patogenni_aviarni_influenza_Vanec_Castotice

Aktuální informace k ptačí chřipce:

Letak-AI-Pozor-na-ptaci-chripku

zasílám na vědomí informace k výskytu ptačí chřipky na Třebíčsku – viz článek níže z webu https://www.svscr.cz/ptaci-chripka-2022/

Dnes na 10 hod. vyrážíme na místo. Zítra je plánována likvidace chovu.

V příloze pro info zasílám příslušnou typovou činnost a obecný letáček (ten si můžete příp. dát na web).

Až bude k dispozici rozhodnutí SVS o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních, tak zašlu.

 

S pozdravem

Radim Schell

oddělení krizového řízení a bezpečnosti
odbor sekretariátu hejtmana
mobil.: +420 724 650 235
tel.:      +420 564 602 320
fax.:     +420 564 602 421
e-mail:  schell.r@kr-vysocina.cz

Další podrobnosti:

připojujeme MVO KVS, viz https://espis.svscr.cz/eDeska/

Mějte se pěkně.

Jaroslav Nulíček

oddělení krizového řízení a bezpečnosti

odbor sekretariátu hejtmana

mobil: +420 724 650 183

tel.: +420 564 602 131

e-mail: nulicek.j@kr-vysocina.cz