Tří králová sbírka

Děkujeme všem dárcům do tříkrálové sbírky v naší obci se vybralo 13 452 Kč

Přijměte pozvánku na tříkrálový koncert, který se uskuteční 15.1.2023 v kostele sv. Kunhuty (Nové město na Moravě).

TKS KONCERT