Závěrečný účet MR za rok 2022

Závěrečný účet za rok 2022

jubilanti 2023

Prezentace k digitálním technickým mapám a územnímu plánování a zápis z Valné hromady k nahlédnutí.

Prezentace VH – digitální technické mapy

Prezentace VH – územní plánování

zápis VH květen 2023