Zápis z ustavující schůze ZO Petráveč

Zápis z ustavující schůze ZO Petráveč ze dne 19.10.2022. 

ustavující schůze ZO