Zápis z usnesení zastupitelstva

Zápis z usnesení zastupitelstva obce Petráveč ze dne 12.7.2023.

usnesení 5 – 2023