Vodné a stočné za rok 2021

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

1626_22

1626_22-1