Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

aa._.TP66.schemata.B

a.TP66.svhemata.C

a._DZpř_-policcieKSÚSVy_-_přechodné_o

14103-2023_DZpř_silnice_II._III.tř._a_MK_v_ORP_Vel._Mez._KSÚSV__stanovení_přechodné_úpravy_provozu