Usnesení zastupitelstva obce

Usnesení zastupitelstva obce Petráveč ze dne 15.12.2021.

usnesení 20 – 2021