Usnesení zastupitelstva obce 2 / 2022

Zápis z usnesení zastupitelstva obce Petráveč ze dne 30.11.2022. 

usnesení 2 – 2022