Usnesení 19/2021

Usnesení zastupitelstva obce Petráveč 19/2021 ze dne 17.11.2021.

Usnenesení 19-2021