Schůze zastupitelstva obce 14.2.2024

Schůze zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 14.2.2024 v 18 hodin za účasti veřejnosti v sále kulturního domu. 

Program jednání 14.2.2024