Program jednání ZO

Program jednání zastupitelstva obce Petráveč dne 17.5.2022 od 18 hodin za účasti veřejnosti.

Program jednání ZO 17.5.2022