Program jednání zastupitelstva obce

Program jednání zastupitelstva obce Petráveč 10.8.2022 v 18 hodin.

Program jednání