Program jednání zastupitelstva obce Petráveč

Program jednání schůze zastupitelstva obce Petráveč, která se koná ve středu 17.7.2024 v 18 hodin. 

Program jednání zastupitelstva obce