Program jednání zastupitelstva obce

Program jednání zastupitelstva obce Petráveč dne 30.11.2022 od 18 hodin za účasti veřejnosti.

program jednání ZO 30.11.2022