Nařízení č. 1 / 2021 Velké Meziříčí

Nařízení č. 1 / 2021 Velké Meziříčí – o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních

komunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí.

pdfsigned_Nařízení_RM_č._1_2021_placené_stání.pdf

pdfsigned_Ceník_k_nařízení_RM_schválený.pdf