Koupě pozemků

Záměr koupě pozemků od paní Vaňkové.

Záměr koupě pozemků p. Vaňková