Kontejnery

Ve středu 3.5.2023 bude přistaven kontejner na objemový odpad, kontejner bude u rybníka na parkovišti. 

Ve středu 3.5.2023 bude přistaven kontejner na bioodpad, který bude přistaven u trafa v nové části.