Informace ohledně poskytnutí řešení solárního FTV ohřevu vody pro starobní a invalidní důchodce 3. stupně

Informace ohledně poskytnutí řešení solárního FTV ohřevu vody pro starobní a invalidní důchodce 3. stupně ve Vaší obci.

V příloze zasíláme leták se základními informacemi. 

Lze jej využít pro vyvěšení na stránkách Vaší obce či tištěnou formou na veřejných vývěskách. 

V případě zájmu některých Vašich občanů lze zaslat pouze jméno, kontaktní telefon a adresu

Vše ostatní zařídíme my. Zájemce nemusí vlastnit ani internet.

 

Ještě pár dalších základních informací pro zájemce:

◉   Dotace je vypsaná ve výši 90.000,- s nulovým doplatkem na FTV ohřev TUV.

◉   Žadatel/vlastníci a spoluvlastníci a všichni členové této domácnosti musí být ke dni žádosti

        starobními nebo invalidními důchodci 3. stupně nebo osobami, které pobírali

              od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

◉   Firma Evoke s.r.o. je partnerem EKIS (energetickým, konzultačním a informačním střediskem Ministerstva průmyslu a obchodu)

            a proto může zdarma celým procesem provést a žádost i čerpání vyřídit za ně a následně doložit i realizaci.

            Zájemce tak nemusí vlastnit ani internet.

◉   Další informace o programu Nová zelená úsporám najdete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

◉   V případě zájmu, prosím, kontaktujte zelena@evoke.cz nebo tel. číslo +420 608 027 630.