Usnesení 23/2022

Usnesení zastupitelstva obce Petráveč ze dne 10.8.2022.

usnesení 23 – 2022