Program jednání zastupitelstva obce Petráveč

Program jednání zastupitelstva obce Petráveč dne 20.10.2021 v 18 hodin.

Program jednání ZO 20.10.2021