Období 2018 – 2022

Starosta  Miloš Kratochvíl
Místostarosta  Antonín Novotný
Zastupitelé  Balák Jaromír
   Jiří Kratochvíl
   Martina Kratochvílová
   Tomáš Večeřa
   Petr Zezula
   Petr Urban
   Jiří Bednář
Pokladník Dresslerová Božena