Aktuality

 

Financování terénní pečovatelské služby

Financování terénní pečovatelské služby.

A4_letak_terenni_sluzba_mutace_obecni_OREZ

TPS

 

Informace ohledně poskytnutí řešení solárního FTV ohřevu vody pro starobní a invalidní důchodce 3. stupně

Informace ohledně poskytnutí řešení solárního FTV ohřevu vody pro starobní a invalidní důchodce 3. stupně ve Vaší obci.

V příloze zasíláme leták se základními informacemi. 

Lze jej využít pro vyvěšení na stránkách Vaší obce či tištěnou formou na veřejných vývěskách. 

V případě zájmu některých Vašich občanů lze zaslat pouze jméno, kontaktní telefon a adresu

Vše ostatní zařídíme my. Zájemce nemusí vlastnit ani internet.

 

Ještě pár dalších základních informací pro zájemce:

◉   Dotace je vypsaná ve výši 90.000,- s nulovým doplatkem na FTV ohřev TUV.

◉   Žadatel/vlastníci a spoluvlastníci a všichni členové této domácnosti musí být ke dni žádosti

        starobními nebo invalidními důchodci 3. stupně nebo osobami, které pobírali

              od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení.

◉   Firma Evoke s.r.o. je partnerem EKIS (energetickým, konzultačním a informačním střediskem Ministerstva průmyslu a obchodu)

            a proto může zdarma celým procesem provést a žádost i čerpání vyřídit za ně a následně doložit i realizaci.

            Zájemce tak nemusí vlastnit ani internet.

◉   Další informace o programu Nová zelená úsporám najdete zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

◉   V případě zájmu, prosím, kontaktujte zelena@evoke.cz nebo tel. číslo +420 608 027 630.

 

 

 

Podvodné sms

Podvodné SMS a emaily – varování.

VAROVANI_podvodne_SMS

dopis

 

Eg d upozornění vlastníkům

CUsersV1888OneDrive – E.ONDocumentsBEZPROUDIHROMADNÉ ODESÍLÁNÍ KOMUNIACEOŘEZY2023VýchodUpozornění vlastníkům_plakát barevný

 

Podvodné jednání – varování policie ČR

 Případy podvodných jednání, které zpráva popisuje, jsou téměř na denním pořádku. Navíc zhruba měsíc je také v Jihlavě na ulici Brněnská umístěný vkladomat „třetí generace“ tzv. bitcoinmat, proto je potřeba, aby byli lidé velice obezřetní.

TZ – Jihlava – zachráněné peníze

plakat varovani

 

Změna svozu DPO

Změna svozu od úterý 10.10.2023 se svoz v obci vrací do normálního stavu, tedy bude se svážet v dopoledních hodinách jako vždy.

Technické služby VM s.r.o.

 

 

Nabídka zpracování dotací

Na základě vyhlášení nové Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II a programu Nová zelená úsporám Vám nabízíme kompletní spolupráci od vyřízením žádosti po realizaci.

Jelikož je letošní výzva cílená na důchodce, pro které by mohlo být vyřízení dotace složité, nabízíme naše zkušenosti v této oblasti.

Naše společnost se zabývá vyřízením dotací od podání žádosti, až po realizaci, včetně následného servisu. Jsme firmou působící na Vysočině s dlouholetou tradicí a zkušenostmi s různými typy vytápění. 

Dále nabízíme akční sestavy solárních systémů na ohřev užitkové vody dotované programem Nová zelená úsporám Light, která pokrývá až 100% investice.

V případě, že se Vám zdá naše nabídka pro Vaše občany přínosná, prosíme o předání kontaktu na naši společnost, či zveřejnění této nabídky.

Děkuji a přeji hezký den.

www.trendenergy.cz

info@trendenergy.cz

tel.: 602 747 112

 

Kotlíkové dotace

Vyhlášení dalšího kola Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.

Vzhledem k tomu, že aktuální kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti (za nízkopříjmové budou považovány pouze domácnosti, v nichž všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a dále domácnosti, ve kterých žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení), lze předpokládat, že pro tuto skupinu obyvatel může být problematické získávat informace na internetu. Rádi bychom proto v co největší míře umožnili těmto žadatelům osobní přístup v případě dotazů s vyřízením dotace.

Ve všech obcích s rozšířenou působností v Kraji Vysočina se proto uskuteční semináře jejichž cílem bude poskytnout základní informace o možnostech získání dotací pro nízkopříjmové domácnosti.

Semináře budou probíhat od 17. července 2023 do 23. srpna 2023. Žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání.

Příjem žádostí bude probíhat elektronicky od 1. září 2023 do 31. srpna 2024.

Žádat o dotaci může vlastník rodinného domu resp. bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, která je vytápěna kotlem na tuhá paliva nesplňujícím alespoň 3. emisní třídu.

Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:

Typ zdroje

Max. dotace

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

180 000 Kč

Více informací je možné získat na kotlíkové lince 564 602 888 nebo na emailu kotliky@kr-vysocina.cz.

Semináře ke Kotlíkovým dotacím

 

Jubilanti roku 2023

Jubilanti na rok 2023.

Jubilanti 2023

 

Pronájem práce s autoplošinou

Pronájem práce s autoplošinou.